1. Noon, ang pagkuha ng litrato ay ginagawa habang o pagkatapos kumain. Ngayon, ang pagkuha ng litrato ay ginagawa sa pagkain bago kainin.
 2. Noon, ang pakikipag-usap sa kamag-anak o kaibigan mula sa malayong lugar ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham. Ngayon, ang pakikipag-usap sa kamag-anak o kaibigan ay isang pindot na lang sa laptop o cellphone at pwede na ring makita ang kausap mula sa malayong lugar.
 3. Noon, ang pagtatanim ay ginagawa sa bukid. Ngayon, ang pagtatanim ay isang pindot na lang sa cellphone.
 4. Noon, ang panonood ng sine ay sa sinehan. Ngayon, ang panonood ng sine ay isang pindot na lang sa internet.
 5. Noon, ang paglalaro ng mga bata ay ginagawa sa kalye. Ngayon, ang paglalaro ng mga bata ay ilang pindot na lang sa cellphone o iba pang gadget sa loob ng bahay.
 6. Noon, ang pagbabasa ng libro ay pagdadala rin ng pisikal na kopya nito. Ngayon, ang pagbabasa ng libro ay isang pindot na lang sa cellphone.
 7. Noon, ang pakikipagkaibigan ay personal at harapan. Ngayon, ang pakikipagkaibigan ay isang pindot na lang sa Facebook.
 8. Noon, ang source ng kaalaman ay libro, diksyonaryo, at ensiklopedya. Ngayon, ang source ng kaalaman ay isang pindot na lang sa Google.
 9. Noon, ang pagsikat ay pagkapanalo sa patimpalak sa pag-awit, pagsayaw, o pag-arte. Ngayon, ang pagsikat ay maraming view, like, share, o tweet sa Youtube, Facebook, o Twitter.
 10. Ang ngayon kaya ay mas maigi kaysa noon? 

  *Lahok para sa Kategoryang Hugot sa Saranggola Blog Awards 8 (http://www.sba.ph/)

       

Advertisements